skip to Main Content

Dane firmy STARK Elektromotoren

Właściciel:
STARK Cooperation GmbH
Lenzburgerstrasse 30
5600 Ammerswil AG
Szwajcaria

T:   +41 76 500 37 90
W. www.stark-elektromotoren.com

Rejestr handlowy
Numer.: CHE-201.834.629
Canton Aargau

Numer VAT: CHE 201.834.629

Adres banku:
UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
8098 Zürich
Szwajcaria

SWIFT/BIC: UBSWCHZH80A
Numer rozliczeniowy: 230

Konto w Szwajcarii
IBAN: CH60 0025 8258 1134 1601 F
Numer konta: 0258 00113416.01F

EURO Konto
IBAN: CH76 0025 8258 1134 1660 Z
Numer konta: 0258 00113416.60Z

Odpowiedzialność STARK Elektromotoren

Prawa autorskie © STARK Elektromotoren
Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki i pliki animacji, a także ustalenia podlegają prawom autorskim i innym ustawom chroniącym własność intelektualną. Nie mogą być kopiowane, modyfikowane lub wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub do jakichkolwiek celów bez pisemnej zgody STARK Electric Motors. Zwracamy również uwagę, że treści zawarte na stronach internetowych są częściowo przedmiotem praw autorskich stron trzecich.

Odpowiedzialność
Ta strona internetowa została stworzona z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie można zagwarantować poprawności i dokładności zawartych informacji. W związku z tym dostawca wymieniony powyżej, nie bierze odpowiedzialności za zawarte w niej materiały, a także wszelkie podane informacje. Ponadto STARK Elektromotors zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień dostarczonych informacji. Ponadto wykluczona jest wszelka odpowiedzialność za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej strony internetowej, chyba że są one oparte na umyślnym lub rażącym zaniedbaniu.

Linki
Witryna STARK Electric Motors może zawierać hiperlinki do innych stron internetowych. Odpowiedzialność lub gwarancja za aktualność, poprawność i kompletność informacji zawartych w takich linkach hipertekstowych lub na innych stronach internetowych jest wykluczona. Zawartość połączonych stron jest treścią zewnętrzną, która nie została wybrana lub zmieniona przez STARK Elektromotoren. Dostęp do takich stron odbywa się na własne ryzyko.