skip to Main Content

Impressum STARK Elektromotoren

Eieren:
STARK Cooperation GmbH
Lenzburgerstrasse 30
5600 Ammerswil AG
Sveits

T:   +41 76 500 37 90
W. www.stark-elektromotoren.com

Kommersielt register
Nr.: CHE-201.834.629
Canton Aargau

Moms-nr.: CHE 201.834.629

Bankadresse:
UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
8098 Zürich
Sveits

SWIFT/BIC: UBSWCHZH80A
Fjerne Nei.: 230

CHF-konto
IBAN: CH60 0025 8258 1134 1601 F
Kontonr.: 0258 00113416.01F

EURO-konto
IBAN: CH76 0025 8258 1134 1660 Z
Kontonr.: 0258 00113416.60Z

Juridisk merknad STARK Elektromotoren

Copyright © STARK Elektromotoren
Alle tekster, bilder, grafikk og animerte filer og deres arrangement er underlagt kopieringsrett og andre lover for å beskytte immaterielle rettigheter. De må ikke dupliseres for handel eller distribusjon eller modifiseres og brukes på andre nettsteder uten skriftlig godkjenning av STARK Elektromotoren. Videre vil vi påpeke at innholdet på dette nettstedet delvis er underlagt tredjeparts opphavsrett.

Ansvarsfraskrivelse
Denne nettsiden er opprettet med stor forsiktighet. Likevel kan det ikke gis garanti med hensyn til korrektheten og nøyaktigheten av informasjonen deri. Av denne grunn blir denne nettsiden og alt inneholdt materiale og opplysninger gjort tilgjengelig for deg «som det er» og uten noe eksplisitt eller implisitt ansvar fra den ovennevnte leverandørens side. Videre forbeholder STARK Elektromotoren seg retten til å endre eller supplere den angitte informasjonen. Videre er ethvert erstatningsansvar som direkte eller indirekte skyldes bruken av nettstedet ekskludert, med mindre slike skader er forårsaket av forsettlig hensikt eller grov uaktsomhet.

Lenker
Nettstedet til STARK Elektromotoren kan inneholde hyperkoblinger til andre nettsteder. Ethvert ansvar eller garanti for up-to-date, korrekthet og fullstendighet av informasjonen som finnes i slike hypertekstledd eller andre nettsteder er utelukket. Innholdet på de koblede nettstedene representerer tredjeparts innhold, som STARK Elektromotoren ikke har valgt eller endret. Tilgang til slike nettsteder er på brukerens egen risiko.