Skip to content

Par mums STARK Elektromotoren

Īpašnieks:
STARK Cooperation GmbH
Lenzburgerstrasse 30
5600 Ammerswil AG
Šveice

T:   +41 76 500 37 90
W. www.stark-elektromotoren.com

Reģistrācijas
Nr.: CHE-201.834.629
Canton Aargau

PVN maksātāja Nr.: CHE 201.834.629

Banka:
UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
8098 Zürich
Šveice

SWIFT kods: UBSWCHZH80A
Automatizēto norēķinu Nr.: 230

Šveices Franku valūtas konts
IBAN: CH60 0025 8258 1134 1601 F
Konta Nr.: 0258 00113416.01F

Eiro valūtas konts
IBAN: CH76 0025 8258 1134 1660 Z
Konta Nr.: 0258 00113416.60Z

Juridisks paziņojums STARK Elektromotoren

Autortiesības © STARK Elektromotoren
Visam tekstam, attēliem, grafikiem un animācijām ir autortiesības. Visi šajās lapās redzamie foto attēli ir autoru īpašums un ir aizsargāti ar autortiesībām. Šo informāciju aizliegts izplatīt, mainīt vai publicēt bez rakstiskas STARK Elektromotoren piekrišanas. Visas tiesības rezervētas.

Atruna
Šī interneta vietne tika veidota ar lielām rūpēm. Tomēr parstāv iespēja, ka šeit izvietotā informācija var saturēt kļūdas. Tāpēc visa piedāvātā informācija un materiāli tiek piedāvāti Jums bez atbildības par to saturu. STARK Elektromotoren patur tiesības izmainīt informācijas saturu un neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies no šīs interneta saites lietošanas, izņemot gadījumus, kad tas darīts tīšuprāt un ar nodomu.

Interneta saites
STARK Elektromotoren mājaslapa var saturēt saites uz citām interneta adresēm. Nekādu atbildību par ārējo interneta saišu saturu STARK Elektromotoren neuzņemas. Šo saišu izmantošana ir uz pašu risku.